Webbsidan är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Referenser

  1. OFEV® Produktresumé, www.fass.se.
  2. Flaherty KR, et al. N Engl J Med 2019;381(18):1718–27.
  3. Wijsenbeek MS, et al. Curr Med Res Opin 2019; 35(11):2015–25.

För ytterligare information, FASS.se
Datum för översyn av produktresumén: 01/2021

© Boehringer Ingelheim AB 2021
Senast uppdaterad: 2021-04-09

PC-SE-101959