Arbetsterapeuten

HJÄLPER PATIENTEN ATT ANPASSA VARDAGEN 

Det är viktigt att behålla ett aktivt liv. Att fortsätta med fritidsintressen, sociala aktiviteter, förvärvsarbete, samt att klara vardagen betyder mycket för livskvaliteten hos den enskilda patienten. 

Arbetsterapeuten bedömer funktion och hjälper patienten att planera sin vardag utifrån de begränsningar som finns med syfte att optimera patientens förmåga. 

En arbetsterapeut kan hjälpa till med att: 

  • Prioritera och planera vardagens aktiviteter 
  • Lära ut energibesparande tekniker 
  • Ordna hjälpmedel i vardagen 
  • Utfärda intyg vid bostadsanpassning 

Prioritera och planera vardagens aktiviteter 
Arbetsterapeuten hjälper patienten att prioritera, planera och lägga upp vardagens aktiviteter. När energin inte räcker är det viktigt att prioritera det som är värdefullt i livet och som ger energi tillbaka. Det kan innebära en omprioritering i vardagen, med fokus på att göra rätt saker, undvika måsten och kanske sådant som fyller andras behov snarare än ens egna. 

Det är viktigt att planera när och hur man ska göra vad. Ett sätt är att förlägga de aktiviteter som kräver mest energi till de perioder på dagen när man är som piggast, samt att planera in vila före mer utmanande aktiviteter och återhämtning efteråt. Att avsätta tid för fysisk aktivitet är viktigt eftersom träning kan förbättra och bevara den fysiska förmågan. Vardagens sysslor och aktiviteter är bra och viktig träning för att upprätthålla befintliga krafter och färdigheter. 

Energibesparande tekniker 
Trötthet och andfåddhet gör så småningom att det blir jobbigare att utföra dagliga sysslor och aktiviteter. Med hjälp av energibesparande tekniker, kan patienten utföra aktiviteter på ett smartare sätt och därmed hushålla med krafterna. 

Syftet med energibesparande tekniker är att lägga mer energi på det som är viktigt och som ger patienten livkvalitet. Arbetsterapeuten kan lära ut nya arbetssätt för att till exempel städa, handla, laga mat, bädda sängen, tvätta, sköta den personliga hygienen samt av- och påklädnad. 

För att orka längre kan patienten dela upp uppgifter i mindre delar med pauser emellan och se till att jobba i ett lugnt tempo redan från början. 

En arbetsterapeut tittar även på att aktiviteterna sker i en bra arbetshöjd (från midja till brösthöjd) då detta kan underlätta mycket för patienten. 

Att lära sig pysandas och att göra detta redan från början av ansträngande aktiviteter, är också något som arbetsterapeuten kan lära ut. 

Hjälpmedel 
Arbetsterapeuten bedömer behovet av hjälpmedel i hemmet och hjälper till med att ansöka eller beställa dessa. Exempel på hjälpmedel är griptång, sängryggstöd, duschpall, arbetsstol till köket, förhöjning på toalett, rullator, rullstol mm. 

Bostadsanpassning 
Arbetsterapeuten kan också hjälpa till med att utfärda intyg vid behov av bostadsanpassning som underlättar för patienten och ger möjlighet att bo kvar i hemmet och leva så självständigt som möjligt. Exempel på bostadsanpassning är borttagande av trösklar, borttagande av badkar, iordningställande av duschplats, montering av stödhandtag, elektrisk dörröppnare, mm.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?