Forskning

Den svenska forskningen om systemisk skleros är koncentrerad till universitetssjukhusen i Lund, Göteborg och Stockholm. Exempelvis följs patienter som behandlas med OFEV över längre tid vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg (SENSCIS-ON-studien). 

En studie pågår vid reumatologen i Lund med målet att hitta metoder för att kunna ställa tidigare diagnos och anpassa behandlingen till den enskilda patientens behov. 

En annan studie syftar till att öka kunskaperna om hur patienterna har det i vardagen för att därigenom kunna utveckla bättre rehabiliteringsmetoder.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?