Behandling

Systemisk skleros kan inte botas men symtomen kan lindras och patienten få högre livskvalitet genom att dämpa inflammationen och förbättra cirkulationen. Eftersom inre organ kan påverkas är det viktigt att behandling ges så tidigt som möjligt.1,2

Vid angrepp på inre organ, särskilt lungorna, består den nuvarande behandlingen av kraftfulla immundämpande medel. Cirkulationsrubbningar behandlas med kärlvidgande medel. Försämrade tarmrörelser behandlas med preparat som förbättrar tarmmotoriken.1,2

Syrahämmande läkemedel kan minska problemet med sura uppstötningar. Kost och antibiotika kan minska symtom från mage och tarm. Metotrexat kan i en del fall ha effekt på hudengagemanget.1,2

Kalciumflödeshämmare har effekt på Raynauds fenomen, förbättrar sårläkning och ökar genomblödning till inre organ1,2.

Bosentan (en endotelreceptorantagonist) används för att minska trycket i lungkretsloppet1,2

Lungfibros kan i viss mån bromsas med cytostatika1,2.

Tyrosinkinashämmaren OFEV (nintedanib) är det första läkemedlet som godkänts för att bromsa försämring av lungfunktionen hos vuxna patienter med systemisk skleros-associerad interstitiell lungsjukdom (SSc-ILD)3.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?