Diagnos

Diagnos av patienter med misstänkt progressiv fibrotiserande ILD bör handläggas via multidisciplinära konferenser med deltagande av lungläkare, radiolog, reumatolog och eventuellt även patolog samt klinisk fysiolog. 

Den kliniska diagnostiken baseras på patientens egen redogörelse av sina aktuella besvär där eventuell ärftlighet, yrkes- eller miljöexponering, rökning, tecken på systemsjukdom eller befintlig sådan, förekomst av reflux samt läkemedel efterfrågas.

Identifiering av andfåddhet, statusfynd som torra rassel, restriktiv lungfunktionsnedsättning, diffusionskapacitetssänkning samt HRCT (högupplöst datortomografi) med UIP-mönster (usual interstitial pneumonia), är fynd som leder till diagnos hos de flesta patienter. Vid osäkerhet kan även en lungbiopsi bli aktuell.1

Referenser

  1. Svensk Lungmedicinsk Förening. Idiopatisk lungfibros Vårdprogram 2019.
Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?