Behandling

Målet med behandling av progressiv fibrotiserande ILD är att bromsa sjukdomsförloppet genom att minimera förlusten av lungfunktion över tid. Beslut om behandling vid progressiv fibrotiserande ILD bör om möjligt diskuteras vid multidisciplinär konferens, särskilt vid eventuella tveksamheter beträffande diagnos och behandlingsindikation.1

Utöver insättning av OFEV®, bör eventuell förekomst av reflux behandlas med protonpumpshämmare. Rökande patienter ska givetvis även erbjudas rökavvänjande behandling. 

OFEV är det första och idag enda läkemedlet som är godkänt för behandling av fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar med en progressiv fenotyp.2

Referenser

  1. Svensk Lungmedicinsk Förening. Idiopatisk lungfibros Vårdprogram 2019.
  2. OFEV® Produktresumé. Fass.se. 
Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?