OM OFEV.SE

Den här sidan riktar sig till alla som vårdar patienter med IPF. Den innehåller fakta om sjukdomen, behandling och patientomhändertagande med fokus på hur vårdteamets olika funktioner kan samverka för att ge patienten bästa möjliga livskvalitet under sjukdomsförloppet. Allt i syfte att utgöra ett stöd vid diagnos, val av behandling och vid uppbyggnaden av framgångsrika vårdteam.

 

 

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?