OFEV bromsar sjukdomsutvecklingen

OFEV® bromsar sjukdomsutvecklingen hos IPF-patienter och minskar försämringen av lungfunktionen med cirka 50 %. Även hos patienter med bevarad lungfunktion (>90 % FVC) kan OFEV® bromsa sjukdomsförloppet.1–3

OFEV® är den enda behandling som visat effekt hos patienter med traktionsbronkiektasier, både med och utan samtidig bikakebildning samt hos IPF-patienter med samtidigt emfysem*1–4

*Enligt HRCT-diagnostisering.

Minskar risken för akuta exacerbationer

OFEV® ger en signifikant minskad risk för en första bedömd akut IPF-exacerbation1, 2.

1. Richeldi L, et al. N Engl J Med 2014;370(22):2071–82. 
2. Raghu G, et al. Am J Respir Crit Care Med 2017;195(1):78–85.
3. Bonella F, et al. Drug Des Devel Ther 2015;9:6407–19.
4. Raghu G, et al. Am J Resp Crit Care Med 2018;198(5):e44-e68. doi: 10.1164/rccm.201807-1255ST.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?