EN KAPSEL TVÅ GÅNGER PER DAG

OFEV® tillhandahålls i form av kapslar med två olika dosstyrkor: 100 mg och 150 mg.

100 mg-kapseln är persikofärgad, 150 mg-kapseln är brunfärgad. Båda är avlånga mjuka ogenomskinliga gelatinkapslar med dosstyrkan, 100 eller 150 tryckt på ena sidan.

Rekommenderad dos är 150  mg två gånger dagligen administrerat med cirka 12 timmars mellanrum. Dosen 100 mg två gånger dagligen rekommenderas enbart för patienter som inte tolererar dosen 150 mg två gånger dagligen eller som har en lätt nedsatt leverfunktion (Child Pugh A).

Vid missad dos ska administreringen återupptas i rekommenderad dos vid nästa schemalagda tidpunkt. Vid missad dos ska patienten inte ta någon extra dos. Den rekommenderade maximala dagliga dosen på 300 mg ska inte överskridas.

Dosering av OFEV

OFEV® kapslar tas oralt. Ingen upptitrering krävs vid initiering av behandlingen. 150 mg är startdos och för de flesta även underhållsdos.

  • Normalt tas OFEV® som en 150 mg kapsel 2 gånger om dagen.
  • En kapsel tas på morgonen och den andra kapseln på kvällen, med ungefär 12 timmars mellanrum, vid samma tid varje dag. 
  • Kapslarna sväljs hela tillsammans med mat och ett glas vatten. De får inte tuggas eller krossas. Farmakokinetiska studier visar att mängden OFEV® som når blodbanan ökar med ca 20 % om intaget sker i samband med föda jämfört med under fasta. 

Dosmodifiering

Dosreduktion 
Om patienten inte tolererar 150 mg, kan dosen sänkas till 100 mg två gånger dagligen. 

Behandlingsavbrott 
Medicineringen kan även stoppas temporärt, tills dess att eventuella biverkningar har upphört. Därefter kan behandlingen återupptas igen, på 150 mg eller 100 mg.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?