På OFEV använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

VAD ÄR OFEV (nintedanib)?

OFEV® är en tyrosinkinashämmare i tablettform som godkändes för behandling av patienter med idiopatisk lungfibros (IPF) år 2015. OFEV® bromsar sjukdomsutvecklingen hos IPF-patienter och minskar försämringen av lungfunktionen med cirka 50 %.1–3

OFEV® är en tyrosinkinashämmare som bromsar sjukdomsutvecklingen vid IPF

Verkningsmekanism

OFEV® verkar på tillväxtfaktorreceptorer associerade med fibroblaster (FGFR), trombocyter (PDGFR) och vaskulärt endotel (VEGFR). Dessa receptorer är sannolikt betydelsefulla vid de patologiska mekanismerna bakom lungfibros.1–4 OFEV® bromsar sjukdomsförloppet vid IPF genom att blockera de signalvägar som är involverade i de fibrotiska processerna.1, 4–7 

 

Förskrivningsinformation: OFEV® (nintedanib), Rx, F. ATC-kod: L01XE31. Proteinkinashämmare. Indikation: För behandling av idiopatisk lungfibros (IPF) hos vuxna. OFEV finns som kapslar i styrkorna 100 och 150 mg. Kontraindikationer: Överkänslighet mot nintedanib, jordnötter eller soja. Varningar och försiktighet: Diarré är vanligast förekommande biverkan, illamående kan förekomma. Leverfunktionsvärden behöver undersökas innan behandling med OFEV påbörjas och regelbundet därefter eller när detta är kliniskt motiverat. Risk för blödning, i huvudsak icke allvarlig näsblödning. Risk för allvarlig blödning motsvarar den för placebo i kliniska studier. För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 10/2018.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

1. OFEV® produktresumé. www.fass.se.
2. Richeldi L, et al. N Engl J Med 2014;380(22):2071–82.
3. Cottin V, et al. Effect of baseline emphysema on reduction in FVC decline with nintedanib in the INPULSIS™ trials. Abstract presenterat på 18th International Colloquium on Lung and Airway Fibrosis 2014, 20–24 september 2014, Quebec, Kanada.
4. Richeldi L, et al. N Engl J Med 2011;365(12):1079–87.
5. Selman M, et al. Ann Intern Med 2001;134(2):136–51.
6. Hilberg F, et al. Cancer Res 2008;68(12):4774–82.
7. Wollin L, et al. J Pharmacol Exp Ther 2014;349:209–20.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?