FÖRKORTNINGSREGISTER

Förkortning Utskriven
ACE Angiotensin converting enzyme
ALAT Alaninaminotransferas
ALP Alkaliskt fosfatas
ASAT Aspartataminotransferas
ATS/ERS/JRS/ALAT American thoracic society/ European respiratory society/ Japanese respiratory society/ Latin american thoracic association
BAL Bronchoalveolar lavage
BMI Body mass index
CPFE Combined pulmonary fibrosis and emphysema
CYP Cytokrom P
DLCO Diffusionskapacitet
EMT Expiratory muscle training
FaR Fysisk aktivitet på recept
FEV Forcerad expiratorisk volym
FVC Forcerad vitalkapacitet
GERD Gastroesofageal refluxsjukdom
GGT Gammaglutamyltransferas
HRCT Högupplöst datortomografi
ICD-10 International classification of diseases
ILD Interstitiell lungsjukdom
IMT Inspiratory muscle training
IPF Idiopatisk lungfibros
K-BILD Kings brief interstitial lung disease questionnaire
KBT Kognitiv beteendeterapi
KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom
OSA Obstruktiv sömnapné
P-gp Permeability glycoprotein
PEP Positive expiratory pressure
PH Pulmonell hypertension
SLMF Svensk Lungmedicinsk Förening
TLC Total lungkapacitet
UIP Usual interstitial pneumonia
ULN Upper limit of normal
VEGF Vascular endothelial growth factor
Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?