Patientföreningar

EN MÖJLIGHET ATT DELA SIN UPPLEVELSE 

Patienter med IPF och deras närstående känner sig ofta isolerade och ensamma om sina upplevelser, då diagnosen IPF är ovanlig. Det kan vara värdefullt att få dela sina känslor med andra i samma situation. Många vill inte belasta nära och kära med sina värsta farhågor och frågeställningar, och då kan en grupp av andra patienter eller närstående fungera som en bra ventil. 

Patientföreningen för lungfibros 
Riksföreningen för lungfibros i Sverige bildades i december 2016. Föreningens syfte är att erbjuda stöd och gemenskap till patienter och närstående som drabbats av lungfibros, och då speciellt IPF. Utöver den stödjande verksamheten arbetar föreningen också för tidigare diagnos, jämlik vård, förbättrad information och vård samt ökat psykosocialt stöd. Patientföreningen driver också en sluten facebook-sida. 

Kontakta patientföreningen på: ipf-sverige.se

Internationella patientföreningar inom IPF 

Patientföreningarna arbetar bland annat med:

1. Stöd och råd till patienter och närstående 

2. Driva opinion för att öka kunskaperna om diagnosen samt för att förbättra information, bemötande och behandling 

3. Att bidra med ett patientperspektiv i utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården 

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?