ATT LEVA MED IPF

IPF är ett kroniskt sjukdomstillstånd som påverkar livet. Ofta blir symtomen mer uttalade med tiden och ökar i samband med infektioner eller vid akuta exacerbationer, men alla drabbade reagerar olika. Livet med IPF innebär begränsningar, men vissa saker går både att påverka och förändra till det bättre. Att uppmana patienter och anhöriga att lära sig så mycket som möjligt om sjukdomen och olika behandlingar kan ofta underlätta livet med IPF.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?