PREVALENS

IPF är en sällsynt sjukdom som endast drabbar en liten del av befolkningen. IPF förekommer över hela världen. 

Osäkerheten är hög, men flera mindre studier tyder på att: 

  • incidensen är 5–10 personer per 100 000 invånare. 
  • prevalensen är 14–43 personer per 100 000 invånare. 

Mörkertalet är dock stort eftersom sjukdomen är underdiagnostiserad och ofta feldiagnostiserad. Förekomsten av IPF ökar, men orsakerna till ökningen är ännu inte klarlagda. 

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?