LUNGFIBROSREGISTRET

Lungfibros är en ovanlig sjukdom vilket innebär att endast ett fåtal sjukhus har ett tillräckligt underlag av IPF-patienter för att möjliggöra en bredare erfarenhet. Lungfibrosregistret ger en möjlighet för vården att samla kunskap från hela landet i syfte att dra slutsatser om hur dessa patienter ska vårdas.

Fakta om lungfibrosregistret 
Registret startades 2014 med syftet att: 

 • få vetskap om incidens, prevalens och prognos av IPF i Sverige 
 • utvärdera kvaliteten på den vård som erbjuds patienterna 
 • dokumentera följsamhet till nationella riktlinjer 
 • förbättra en övergripande bedömning och behandling genom att främja samverkan mellan olika enheter och tillgång till multidisciplinära konferenser 
 • erbjuda en plattform för att utvärdera effekten och kostnadseffektiviteten av nya läkemedel 
 • underlätta forskning enligt högsta internationella standard 
 • främja ett nordisk IPF-samarbete 

Hur går det till? 

 • Patientens skriftliga tillstånd krävs. 
 • Inkludering av ny patient tar ca 60 min. Lungfibrosregistrets registerkoordinator kan göra registreringen på plats. 
 • Sjukhuset kan få ersättning för inkluderade patienter under förutsättning att vissa basparametrar registrerats. 
 • Löpande uppdatering sker vid uppföljningsbesök, prover och undersökningar. 
 • Registeringen görs på en webbaserad plattform. 

Vad följs upp i lungfibrosregistret? 
Mer information om lungfibrosregistret: slmf.se/lungfibrosregistret 

Det är viktigt att registrera dina patienter i registret! 
Det finns mycket att göra för att förbättra villkoren för patienter med IPF. Att registrera patienter i lungfibrosregistret är en aktiv handling som kan förbättra prognosen för IPF-patienter i framtiden. 

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?