BEMÖTANDE AV PATIENTER MED IPF

Patienter med IPF kan känna sig ensamma och utsatta. Sjukdomen är ovanlig och relativt okänd, det finns begränsade behandlingsmöjligheter och sjukdomen har en dålig prognos. 

I denna situation blir kunskap och ett professionellt bemötande avgörande för att patienten inte ska känna sig övergiven. 

Patienten behöver tillgänglighet och kontinuitet i de uppföljande vårdkontakterna. Fokus för alla i vårdteamet bör ligga på att kommunicera det som är hoppfullt och vidta alla tänkbara åtgärder som förbättrar patientens livskvalitet. Det är viktigt att informera och utbilda patienter och närstående om vad vården kan göra och vad de kan göra själva för att må så bra som möjligt.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?