Webbsidan är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Referenser
1. OFEV® Produktresumé, www.fass.se
2. Flaherty KR, et al. N Engl J Med 2019;381(18):1718–27.
3. Wijsenbeek MS, et al. Curr Med Res Opin 2019; 35(11):2015–25. 

För ytterligare information, FASS.se
Datum för översyn av produktresumén: 01/2021

© Boehringer Ingelheim AB 2021
Senast uppdaterad: 2021-04-09

PC-SE-101959

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?